<- Home English version English version

Lomnický štít
Aktuální data zaznamenaná Ústavem fyziky atmosféry AVČR ve spolupráci s Oddelením kozmickej fyziky a detašovaným pracoviskom na Lomnickom štíte Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Košice. Bouřková aktivita je průběžně monitorována na vrcholku Lomnického štítu (2634 m, 49.20 s.š., 20.22 v.d.) ve Vysokých Tatrách. Tato měření jsou slouží jako pozemní protějšek přístrojového vybavení, které na Ústavu fyziky atmosféry AVČR připravujeme pro družicový projekt TARANIS.
hf antenna Dva sensory SLAVIA (stíněné smyčkové antény s předzesilovači) detekují fluktuace obou horizontálních složek magnetického pole v širokém pásmu kmitočtů od 5 kHz do 90 MHz. Plocha antény je 0.23 m2, maximální zesílení je 47 dB. Maximální citlivost záznamového systému je 6 nT/s/√Hz, což odpovídá 1 fT/√Hz na 1 MHz.
(Časové údaje jsou v UTC)
Přehled posledních 4 dnů měření senzoru SLAVIA 1

Nejnovější záznam průběhu magnetického pole senzoru SLAVIA 1

Přehled dat senzoru SLAVIA 1 Poslední data senzoru SLAVIA 1
Přehled posledních 4 dnů měření senzoru SLAVIA 2

Nejnovější záznam průběhu magnetického pole senzoru SLAVIA 2

Přehled dat senzoru SLAVIA 2 Poslední data senzoru SLAVIA 2


Kontakty
ÚFA AVČR, Praha, Oddělení kosmické fyziky: O. Santolík, R. Lán; Oddělení horní atmosféry: I. Kolmašová, L. Uhlíř.
Observatoř na Lomnickém štítě Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Košice.: R. Langer, M. Kollarik, K. Kudela.

Valid HTML 4.01!