English version English version

Širokopásmové elektromagnetické měření blesků
Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Aktuální data zaznamenaná na třech různých observatořích Ústavem fyziky atmosféry AVČR.
Tato měření jsou slouží jako pozemní protějšek přístrojového vybavení, které připravujeme
pro družicový projekt TARANIS.

LSBB

High Tatras

Ersa


Valid HTML 4.01!